Zarząd

Prezes zarządu

inż. Stanisław Zachmost

Członkowie Zarządu

mgr inż. Marek Potrzebowski

Wiceprezes

mgr inż. Tadeusz Gruszczyński

Wiceprezes

mgr inż. Wiesław Pędziwiatr

Wiceprezes

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

mgr inż. Czesław Nitecki

Członkowie

mgr inż. Zygmunt Kocimowski

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Antoni Michalak

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Tadeusz Frątczak

Wiceprzewodniczący

Dyrekcja

Dyrektor biura

mgr inż. Marek Potrzebowski