OŚWIADCZENIE W SPRAWIE MUZEUM TECHNIKI I PRZEMYSŁU NOT

dodano: Wtorek, 30/05/2017 13:27


W związku z licznymi informacjami dotyczącymi Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, a także doniesieniami medialnymi nie pokazującymi wszystkich istotnych faktów opisujących rzetelnie rzeczywistość i określających sytuację Muzeum oraz zgromadzonych w nim zbiorów muzealnych, FSNT-NOT oświadcza, że:


1. Nieprawdą jest, że FSNT-NOT nie podjęła żadnych działań w celu ratowania MTiP.
2. Nieprawdą jest, że FSNT-NOT miała lub ma zamiar sprzedać zbiory podmiotowi prywatnemu.
3. Nieprawdą jest, że własność FSNT-NOT jest jakkolwiek podważalna.
4. Nieprawdą jest, że całe zbiory muzealne MTiP zostały zajęte przez komornika.
5. Nieprawdą jest, że FSNT-NOT nie ma woli współpracy z instytucjami zaangażowanymi w inicjatywę Narodowego Muzeum Techniki.

Odnosząc się do powyższego, FSNT-NOT oświadcza, że:

  1. FSNT-NOT prowadzi od stycznia 2016 r. MTIP bez pomocy publicznej na koszt własny.
  2. FSNT-NOT jest organizatorem MTiP i od 62 lat i posiada pełne prawa własnościowe do jego zbiorów, tj. wszystkich eksponatów znajdujących się w inwentarzu Muzeum.
  3. FSNT-NOT nie zamierzała i nie zamierza sprzedawać zbiorów. FSNT-NOT rozważa rozmaite formy współpracy z nową instytucją kultury o nazwie Narodowe Muzeum Techniki, umożliwiające jej zrealizowanie celów statutowych. W tej relacji możliwe jest wypracowanie modelu, w którym część własności zostanie przesunięta na rzecz Narodowego Muzeum Techniki na warunkach nie naruszających interesu FSNT-NOT.
  4. Komornik zabezpieczył w postępowaniu zajęcia ustawowego na rzecz zobowiązań na rzecz PKiN Sp. z o.o. niewielką część eksponatów - ok. 30 sztuk z 15 tys. kolekcji. Eksponaty są nadal eksponowane i dostępne dla zwiedzających. Postępowanie, w opinii FSNT-NOT, nie spełnia kodeksowych przesłanek i zostanie zaskarżone w odpowiednim trybie.
  5. FSNT-NOT podjęła działania, których celem jest zapewnienie kontynuacji Muzeum. W tym celu podjęto współpracę z podmiotem zewnętrznym o profilu doradczym, który na początku kwietnia 2017 r. przedstawił plan naprawczy dla MTiP, a następnie porozumiał się z grupą inwestorów którzy zdecydowali się podjąć się jego wdrożenia.
  6. FSNT-NOT wystąpił 7 kwietnia 2017 r. z propozycją wskrzeszenia umowy z PKiN Sp. z o.o. załączając plan naprawczy dla MTiP i propozycję kontynuowania działalności MTiP bez dotacji państwowej. W tej propozycji został zawarty harmonogram spłaty zadłużenia względem PKiN Sp. z o.o. Pismo pozostało bez odpowiedzi.
FSNT-NOT zamierza z całą stanowczością reagować na działania wykraczające poza literę prawa i kolportujące nieprawdziwe informacje godzące w jej dobre imię.