Zarząd

Prezes zarządu

inż. Stanisław Zachmost

Członkowie Zarządu

mgr inż. Marek Potrzebowski

mgr inż. Tadeusz Gruszczyński

mgr inż. Wiesław Pędziwiatr

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

mgr inż. Czesław Nitecki

Członkowie

mgr inż. Zygmunt Kocimowski

mgr inż. Antoni Michalak

mgr inż. Tadeusz Frątczak

Dyrekcja

Dyrektor biura

mgr inż. Marek Potrzebowski